کارگاههای آموزشی

1- کنزیو تیپینگ    Kinesio Taping  -  هزینه 60 هزار تومان

2- علم تمرین و نسخه نویسی در فیتنس و تناسب اندام  -   هزینه  60 هزار تومان

3-ورزش و عملکرد بهتر تحصیلی- هزینه 30 هزار تومان

4- تحلیل پایان نامه های پژوهشی با نرم افزار Spss - هزینه 50هزار تومان