فراخوان مسابقه ایده پردازی در ورزش همگانی
1397/08/18

مسابقه ایده پردازی در ورزش همگانی برگزار میشود.علاقمندان به شرکت در مسابقه میتوانند ایده های خود را جهت ارتقاء و توسعه ورزش همگانی تا تاریخ ششم آذرماه 97 به آدرس پست الکترونیکی دبیرخانه info@csfall.ir ارسال نمایند.

پس از داوری ،به ایده برتر جایزه نفیسی اهدا خواهد گردید.