عناوین کارگاههای همایش
1397/08/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت کنندگان جهت شرکت در کارگاههای با ثبت نام در سامانه کاربران همایش میتوانند نسبت به ثبت نام  اقدام نمایند.

 

- کنزیو تیپینگ    Kinesio Taping 

مدرس: دکتر بابک نخستین روحی

2- علم تمرین و نسخه نویسی در فیتنس و تناسب اندام 

مدرس: دکتر ایوب بهتاج

3-ورزش و عملکرد بهتر تحصیلی

مدرس: دکتر علی خرم دوست

4- تحلیل پایان نامه های پژوهشی با نرم افزار Spss

مدرس: مهندس رامین جاهد-مهندس احد حیدری