عناوین کارگاههای همایش
1397/08/14

شرکت کنندگان جهت شرکت در کارگاههای با ثبت نام در سامانه کاربران همایش میتوانند نسبت به ثبت نام  اقدام نمایند.

 

1- کنزیو تیپینگ    Kinesio Taping  -  هزینه 60 هزار تومان

2- علم تمرین و نسخه نویسی در فیتنس و تناسب اندام  -   هزینه  60 هزار تومان

3-ورزش و عملکرد بهتر تحصیلی- هزینه 30 هزار تومان

4- تحلیل پایان نامه های پژوهشی با نرم افزار Spss - هزینه 50هزار تومان